صادرات ,ممنوعیت ,کشور ,تواند ,باعث ,صورت ,ممنوعیت صادرات ,صورت اشتباه ,باعث ایجاد ,تواند باعث ,کوتاه کند ممنوعیت صادرات سنگ خام چرا باید به صورت اکید و جدی در غالب قانون اجرا شود 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام می تواند دست مافیای شبه دولتی که در صنعت سنگ نفوذ کرده را کوتاه کند 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام می تواند باعث ایجاد ده ها هزار شغل در صنعت فرآوری سنگ را ممکن سازد

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام باعث شده تا رقابت شدیدی برای ارزان فروشی مواد خام و تجدید ناپذیر را به عنوان واقعیتی تلخ پیش آورد که نسل های آینده را از داشتن منابع ملی محروم کند 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام باعث گردیده قدرت های جمعی در غالب انجمن و سازمان های غیر قانونی با نفوذ در سیستم اداری فرصتی ارزشمند را از بخش تولید و خدمات کشور را در برهه ی زمانی بسیار مهم را در کشور نابود کنند 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام می تواند سنگ ایران را به جهانیان بشناساند چون امروزه سنگ های ایران به نام کشورهای چین و ترکیه در بازار های جهانی شناخته میشود و با صادرات این کالا به صورت تمام شده ایجاد ارز آوری و ورود مشتریان خارجی شود 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام یک درد برای تغییر شکل در روند اشتباه مبادلات اقتصادی و تجاری بیمار است که در طول سالیان گذشته به دلیل حمایت غیر اصولی دولت از تولید کننده و صادرکنندگان به صورت اشتباه رشد کرده است 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام  برای همیشه می تواند از عدم شفافیت بسیاری از فریب دهندگان سیستم مالیات کشور جلوگیری کند  تا صادرکنندگان ناخواسته عامل اصلی فرار بسیاری از پرداخت کنندگان مالیات شرکت های شبه دولتی نباشند 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام راه مقابله از اتلاف منابع کشور به صورت اشتباه است تا تولیدکنندگان و نیروی بیکار کشور ، ، فرصتی به دست آورند تا از اعتبار جهانی سنگهای ایرانی ذینفع شوند و اکثریت فراموش شده ی مردم وارد این چرخه ی غنی و سودآور شوند 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام می تواند باعث ایجاد نیاز در بخش های جانبی اعم از سازندگان دستگاه های سنگبری برای تحول و تجهیز کارخانجات گردد و زیرساخت های در حال نابودی کشور ( استعدادها و نیروی کار و امکانات موجود ) را احیا کند 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام باعث جلوگیری فرار ثروت های ملی به صورت پولشویی و رانت شبه دولتی توسط تجار سودجو و وطن فروش می شود و دست مافیای خام فروشی را از دامن این صنعت مظلوم برای همیشه کوتاه کند 

 

ممنوعیت صادرات سنگ خام ضرورت محسوس در شرایط بحرانی کشور برای ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملی برابر با صنعت نفت و حتی فراتر از آن ثروتی برای اداره کل کشور باشد 

منبع اصلی مطلب : سنگ دهبید مجتبی کوشکی صفاشهر
برچسب ها : صادرات ,ممنوعیت ,کشور ,تواند ,باعث ,صورت ,ممنوعیت صادرات ,صورت اشتباه ,باعث ایجاد ,تواند باعث ,کوتاه کند 
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : ممنوعیت صادرات سنگ خام ، صادرات سنگ